Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

UWAGA !!!   OFERTA PRACY

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR 02/2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- konserwator w Przedszkolu w Kaczycach

Forma zatrudnienia:

 • Stanowisko pracy: konserwator,

 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (od 01.02.2019 r. do 31.08.2019 r.),

 • Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  - pełny etat

 • Miejsce wykonywania pracy: Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach oddział Kaczyce ul. Ludowa 8.

 

Wymagania podstawowe dla kandydata / kandydatki:

 1. Wykształcenie zawodowe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku.

 2. Umiejętność: wykonywania drobnych prac remontowych.

 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe dla kandydata / kandydatki:

 1. Doświadczenie w zawodzie.

 2. Dodatkowe kwalifikacje przydatne do pracy na stanowisku konserwatora (np. aktualne świadectwo kwalifikacyjne do obsługi kotłów gazowych).

 3. Umiejętność posługiwania się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją użytkowania,

 4. Przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,

 5. Umiejętność podejmowania decyzji,

 6. Umiejętność nawiązywania dobrych relacji z pracownikami przedszkola,

 7. Poczucie odpowiedzialności,

 8. Wysoka kultura osobista.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • wykonywanie drobnych prac remontowych, tj. malowanie, koszenie, wymiana zużytych elementów wyposażenia placówki i inne bieżące naprawy,

 • utrzymanie porządku na zewnątrz placówki oraz w pomieszczeniach piwnicznych,

 • dbałość o powierzony sprzęt mechaniczny i odpowiednie zabezpieczanie go przed dostępem dzieci,

 • przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV,

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 3. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie),

 4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, tj. świadectwa pracy oraz dodatkowe kwalifikacje (kopie),

 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 6. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach (ul. Makowa 1), w godz. od 9.00 do 14.00, w dniach od 15 stycznia 2019 r. do 25 stycznia 2019 r

 

Aplikacje, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Opis procedury wyłaniania kandydata

 1. W pierwszym etapie procedury naboru dyrektor dokonuje analizy dokumentów  i ocenia spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, przeprowadza również rozmowę kwalifikacyjna z każdym kandydatem.

 2. Wyłonienie kandydata dokonuje dyrektor przedszkola w ramach drugiego etapu składającego się  z oceny merytorycznej złożonych dokumentów i uwzględnienia wniosków wynikających z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

 3. Po przeprowadzeniu naboru dyrektor wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona 29.01.2019 r. na tablicy informacyjnej w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach.

 

 

                                       Zebrzydowice, 14.01.2019 r.                                   Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego

                                                         w Zebrzydowicach

                                                         mgr Dorota Bonek

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR 01/2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- pomoc kuchenna w Przedszkolu w Kaczycach

Forma zatrudnienia:

 • Stanowisko pracy: pomoc kuchenna,

 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (od 01.02.2019 r. do 31.08.2019 r.),

 • Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  - pełny etat

 • Miejsce wykonywania pracy: Gminne Publiczne Przedszkole w Zebrzydowicach oddział Kaczyce ul. Ludowa 8

Wymagania podstawowe dla kandydata / kandydatki:

 1. Wykształcenie zawodowe o profilu gastronomicznym.

 2. Umiejętność wykonywania prac pomocniczych w kuchni.

 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe dla kandydata / kandydatki:

 1. Aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne.

 2. Doświadczenie w zawodzie.

 3. Dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia) przydatne do pracy na stanowisku pomocy kuchennej.

 4. Wiedza o przyrządzaniu potraw, ich porcjowaniu i dbałość o utrzymanie czystości w danym miejscu pracy,

 5. Przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,

 6. Umiejętność podejmowania decyzji,

 7. Umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i pracownikami przedszkola,

 8. Poczucie odpowiedzialności,

 9. Wysoka kultura osobista.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów,

 • przygotowywanie mięsa, warzyw i owoców – obieranie, krojenie,

 • wykonywanie różnego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharza,

 • porcjowanie i dbałość o estetyczny wygląd przyrządzonych potraw,

 • zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,

 • zastępstwo kucharza w przypadku jego nieobecności,

 • przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV,

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 3. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie),

 4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, tj. świadectwa pracy oraz dodatkowe kwalifikacje (kopie),

 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 6. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach (ul. Makowa 1), w godz. od 9.00 do 14.00, w dniach od 15 stycznia 2019 r. do 25 stycznia 2019 r

 

Aplikacje, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Opis procedury wyłaniania kandydata

 1. W pierwszym etapie procedury naboru dyrektor dokonuje analizy dokumentów  i ocenia spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, przeprowadza również rozmowę kwalifikacyjna z każdym kandydatem.

 2. Wyłonienie kandydata dokonuje dyrektor przedszkola w ramach drugiego etapu składającego się  z oceny merytorycznej złożonych dokumentów i uwzględnienia wniosków wynikających z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

 3. Po przeprowadzeniu naboru dyrektor wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona 29.01.2019 r. na tablicy informacyjnej w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach.

 

 

        Zebrzydowice, 14.01.2019 r.                                         Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego

                                    w Zebrzydowicach

                                     mgr Dorota Bonek

 

 NIEZBĘDNE, DO ZŁOŻENIA OFERTY SWOJEJ KANDYDATURY,

DOKUMENTY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁĄDCE

"OFERTA PRACY - NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INFORMACJE -  DO POBRANIA" - PANEL BOCZNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE OD KUCHNI

 

 

WRZESIEŃ:

 

1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

PAŹDZIERNIK:

 

1. TEATRZYK W GOK - U "TRZY ŚWINKI"

2. SPOTKANIE Z POLICJANTEM

3. DZIEŃ JABŁKA

4. KONKURS RODZINNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przejdź do góry